Перехрестне субсидіювання населення. Що далі?

Перехрестне субсидіювання населення. Що далі?

Перехрестне субсидіювання населення. Що далі?

У 2015 році тарифи на електричну енергію для населення підвищувалися двічі. З 1 квітня, та з 1 вересня. Ключовою і справедивою аргументацією НКРЕКП при підвищенні тарифів для населення була необхідність приведення тарифів до економічно-обгрунтованого рівня та ліквідація перехресного субсидіювання. Це була, якщо і не клятва, то як мінімум обіцянка.

Що ж відбувається насправді?

Фактично, після подвійного підвищення тарифів для населення рівень перехресного субсидіювання не тільки не зменьшився, а навпаки – виріс порівняно з аналогічними періодами 2014 року. У жовтні 2015 року на 360 млн. грн., у листопаді на 500 млн. грн., та досяг у абсолютному вимірі 4022 млн. грн.

Таблиця 1

Динаміка обсягів дотаційних сертифікатів на Ринку електричної енергіїї за вересень – листопад 2014-2015 р (млн.грн)

2014

2015

Вересень

3197

3171

Жовтень 3573 3880
Листопад 3521 4022

Як могло таке статися і у такий короткий проміжок часу 2015 року?

Мимоволі напрошується тільки один висновок. Процес тарифоутворення в частині визначення та управління рівнем перехресного субсидіювання наразі є некерованим, непрогнозованим і ситуативним.

У такому разі повністю нівелюються усі зусилля енергетичної спільноти по удосконаленню і прискоренної імплементації Закону про ринок електроенергії. Ми стверджуємо, що в умовах такого високого рівня перехресного субсидіювання та неприйнятті заходів по його ліквідації немає прийнятної ефективної формули Ринку при любих версіях Закону.

Ще декілька актуальних питань з цього приводу на які у нас поки що немає грунтовної відповіді.

Куди повинні були бути направлені кошти від підвищення тарифів для населення і куди вони були фактично використані?

Яка стратегія на подальше визначена Міністерством та НКРЕКП, чи є взагалі узгоджений комплексний план використання коштів від підвищення тарифів для населення та, відповідно, ліквідації перехресного субсидіювання?

Про Прогнозний енергетичний баланс, у фізичному та вартісному виразах, як основного інструменту управління, в реаліях сьогодення вже якось і згадувати незручно, але на наше глибоке переконання саме з цього треба починати реформи в енергетичному секторі.

Нижче в Таблицях 2 та 3 приведена розширена інформація щодо структури дотаційних сертифікатів, та динаміка рівня дотаційних сертифікатів, затверджених НКРЕКП у розрізі енергопостачальних компаній. Попередні висновки з цього є такими.

Таблиця 2

Структура дотаційних сертифікатів на Ринку електричної енергіїї в листопаді 2015 р (млн. грн.)

Складові дотаційних сертифікатів

Обсяг, млн. грн.
1 Компенсація втрат тарифів для населення 3750,2
2 Комп.втрат від поставок промисловості за дифтарифами. 217,5
3 Комп. втрат від поставок населенню за дифтарифами 6,1
4 Комп. втрат від поставок для зовнішн. освітлення населених пунктів. 26,1
5 Комп. втрат від поставок електрофік. транспорту 66,6
6 Комп. втрат від поставок Дитячому центру (Одеса) 0,1

Виходячи з даних Таблиці 2.

  • Видається абсолютно логічним, що компоненти компенсації такого виду втрат енергопостачальних компаній, як поставка електроенергії за зменшеними тарифами для зовнішнього освітлення населених пунктів, електрифікованому транспорту, та Дитячому центру «Молода Гвардія» повинні бути ліквідовані, а при наявній соціальній значимості перенесені на бюджетне фінансування з 2016 р. Наразі бюджетний процес є в активній фазі і цей захід ще можливо реалізувати.
  • Компенсацію тарифів від поставок електроенергії за дифтарифами промисловості та населення вже на цьому етапі реформування ринку електричної енергії діцільно та можливо вивести з дотаційних сертифікатів та включити до складу тарифів на передачу електроенергії.

Таблиця 3

Динаміка обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат на вересень- листопад 2015

Виходячи з даних Таблиці 3.

3.1. Звертає на себе увагу той факт, що є величезна різниця в між окремими енергопостачальними компаніями у вибрані періоди, і які не можна пояснити рівнем зміни обсягу споживання електроенергії населенням. Що є причиною, «випадкові помилки», чи усвідомлене викривлення енергопостачальними компаніями заявок на компенсацію? Чи, можливо, в діючих правилах існує можливість прийняття необгрунтованих рішення зі сторони НКРЕКП?

3.2 Динаміка зміни рівня затверджених обсягів дотаційних сертифікатів у розрізі енергопостачальних компаній дає підстави стверджувати, що цей механізм залишається непрозорим, неефективним і є не тільки інструментом компенсації втрат, але й можливим інструментом штучного регулювання рівня оплати енергопостачальних компанії в ОРЕ. Що є неприпустимим.

Ми, ставимо ці питання, зважаючи на те, що вони прямо та опосередковано впливають на всіх учасників Ринку електричної енергії та є суспільно важливими, особливо на тепер. Підготовка до реформування Ринку електричної енергії вже розпочалася. Долучаємося. В енергетиці дрібниць немає.