Аналітичний огляд енергетики України станом на липень-серпень 2015 (ІІІ частина)

Аналітичний огляд енергетики України станом на липень-серпень 2015 (ІІІ частина)

Аналітичний огляд енергетики України станом на липень-серпень 2015 (ІІІ частина)

Перша частина звіту

Друга частина звіту

5. Стан розрахунків на ринку електричної енергії за серпень 2015 р.

В Таблиці 5 приведені показники загального стану розрахунків на ринку електричної енергії за серпень та 8 місяців 2015року з урахуванням погашення заборгованості споживачами та енергопостачальними компаніями за попередні періоди (дотації, різниця в тарифах, Закон 2711, тощо), та додатково залучених кредитних ресурсів.

Показники загального стану розрахунків за електричну енергію за серпень та 8 місяців 2015сроку.

Таблиця 5.

Показники Споживачі Енергопостачальні компанії ДП Енергоринок
Серпень 2015
Рівень розрахунків (%) 97,7% 101,7% 115,5%
Заборгованість на 01.08.15 (млн.грн) 20 880 27 961 26 081
Приріст заборгованості (млн.грн.) 225,5 – 328 – 635
8 місяців 2015року.
Рівень розрахунків (%) 93,4% 93,6% 91,3%
Приріст заборгованості (млн.грн.) 2 081 5 535 8 211
Заборгованість на 01.09.15 (млн.грн) 21 113 27 633 25 496
Довідково: В колонках приведені показники розрахунів на рівнях купівлі-продажу електроенергіїї:
«Споживачі» – споживачі з енергопостачальними компаніями;
«Енергопостачальні компаніії» – енергопостачальні компанії – ДП «Енергоринок»;
«ДП Енергоринок» – ДП Енергоринок – виробники електричної енергії, НЕК Укренерго,імпорт, акциз.

Загальний рівень оплати за електричну енергію у серпні 2015 року покращився на всіх рівнях купівлі-продажу. При тому, що споживачі розрахувалися за серпень 2015 року на 97,7% (липень 98,3%), енергопостачальні компаніїї розрахувалися з ДП «Енергоринок» вже на 101,7% (липень 99,8%), а ДП «Енергоринок» перед виробниками електричної енергії на 115,3% (липень 92,1%).

Основні фактори, за рахунок яких відбулося покращення загального рівня розрахунків у серпні 2015року є такими :

А) Проведення взаєморозрахунків між споживачами та учасниками ОРЕ по погашенню заборгованості за окремими рішеннями КМУ. Це так звані «зв’язані кошти» :

  • підприємств вугільної промисловості – 600 млн.грн (Постанова КМУ №493). Залишок заборгованості за електроенергію по цій групі споживачі – 9,2 млрд.грн;
  • Підприємств ЖКГ по різниці в тарифах – 287 млн.грн. (Постанова КМУ №375). Залишок заборгованості – 6,6 млрд. грн
  • споживачів та енергопостачальних компаній по « реструктуризованої заборгованості – 307 млн.Грн. ( Закон України № 2711)

Б) Погашення заборгованості бюджетних організацій по оплаті пільг та субсидій населенню – 189 млн.грн. (Постанова КМУ №20) Залишок заборгованості 195 млн.грн.

В) Залучення 1,5 млрд. кредитів Ощадбанку на виконання розпорядження КМУ. Ці кошти перераховані ТЕС та ТЕЦ для закупівлі вугілля.

В результаті, за серпень рівень заборгованості ДП «Енергоринок» перед виробниками електричної енергії знизився на 635 Млн.грн. Це позитивний факт.

Але чи достатньо цього, щоб говорити про зміну тенденцій в оплаті за електроенергію на покращення? Чи не помилилися ми в попередньому розділі аналітичного огляду, висловивши припущення, що завдяки рішенням влади на базі ДП «Енергоринок», побудована, так звана, «фінансова піраміда», яка потребує все нових та нових зовнішніх залучень та ще більше погіршує розрахунки з виробниками електричної енергії.

Для цього розглянемо показники, які відображають стан оплати за електроенергію поточного періоду (місяць, з початку року), та є базовими для оцінки рівня розрахунків. Незадовільний стан «поточних» розрахунків є також підставою для НКРЕКП змінити алгоритм та вжити інші заходи до енергопостачальних компаній.

В Таблиці 6 приведені показники поточного стану розрахунків на ринку електричної енергії за серпень та 8 місяців 2015року.

Коментар. Поточний стан розрахунків характеризується тим, що в показниках враховуються доплати до 15 числа місяця наступного за звітним. Відповідно поточна заборгованість за місяць та з початку року рахуються тільки в межах поточного календарного року.

Показники поточного стану розрахунків за електричну енергію за серпень та 8 місяців 2015 р.

Таблиця 6.

Показники Споживачі Енергопостачальні компанії ДП Енергоринок
Серпень 2015
Поточний рівень розрахунків (%) 97,7% 97% 83,6%
Поточна заборгованість за серпень 225,5 326,9 1772
8 місяців 2015року.
Поточний рівень розрахунків (%) 93,4% 92,5% 89,9%
Поточна заборгованість з початку року 2 081 6 610 8 547

Виходячи з даних, представлених в таблиці стає очевидним, що припущення щодо «фінансової піраміди» продовжує отримувати нові підтвердження. Так, за серпень 2015 року енергопостачальні компаніі збільшили заборгованість перед ДП «Енергоринок» на 327 млн.грн, а ДП «Енергоринок» збільшило поточну заборгованість перед кредиторами на 1, 7 млрд.грн.

Рівень «поточних» розрахунків ДП «Енергоринок» 84% з кредиторами (виробники та імпорт) за останній літній місяць є екстремально низьким (липень 92,1%). Негативні наслідки від неплатежів за електроенергію вже проявилися та продовжують посилюватися, але адекватної реакції владних повноважних та регуляторних органів на цю проблему поки що не спостерігається.

Зниження рівня оплати за електроенергію у 2015 році оголило та загострило існуючу і раніш системну проблему, а саме, закладений законодавством та правилами нерівномірний розподіл коштів в Оптовому Ринку Електроенергії окремим учасникам. Слід зауважити, що при стовідсотковому рівні розрахунків, збалансованих цінах, та видатках ДП «Енергоринок» цієї проблеми не існує. Але наразі, коли розрахунки суттєво погіршилися, цей недолік став додатковим чинником недоплати більшості виробників електричної енергії.

Зокрема, пріоритетними, та такими, що підлягають стовідсотковій оплаті, незалежно від рівня оплати енергопостачальними компаніями є:

  • електроенергія, поставлена в ОРЕ по імпорту;
  • електроенергія, поставлена в ОРЕ за «зеленими» тарифами;
  • видатки ДП «Енергоринок», включаючи утримання, податки, відсотки на обслуговування залучених кредитів.

За 8 місяців 2015 року тільки за рахунок цих правил виробники електричної енергії, а саме, АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ недоотримали 795 млн.грн. При діючій законодавчій базі є тільки одне рішення по усуненню впливу на учасників нерівномірного розподілу коштів на ОРЕ – відновлення повних розрахунків за електроенергію.

За 8 місяців 22 енергопостачальні компанії розрахувалися з ДП «Енергоринок» за поточну електричну енергію.( у липні було 18).

Компанії, що не розрахувалися за поточну електроенергію за 8 місяців 2015р.

Таблиця 7.

 

Енергопостачальні компанії

Відсоток

розрахунку

%

Недоплата

за 8 місяців

Млн.грн

Недоплата

за 7 місяців

Млн.грн

1 ДП «Регіональні електричні мережі» 35,% 1717,7 1636,5
2 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 52,9% 1427,6 1416,8
3 ТОВ « Луганське енергетичне обєднання 29,4% 1136,4 1220,1
4 ПАТ «ДТЕК Високовольтні мережі» 93,2% 469,9 711,4
5 ПАТ «ДТЕК ПЕМ Енерговугілля» 18,6% 719,3 649,6
6 ВАТ «Запоріжжяобленерго» 89,4% 613,3 613,3
7 АК «Харківобленерго» 96,% 98,9 187,9
8 ДПЗД «Укрінтеренерго» 100% 116,1
9 ПАТ «Миколаївобленерго» 93,4% 74,7 74,7
10 ПАТ Одессаобленерго» 100% 0 57,1
11 ПАТ «Черкасиобленерго» 96,3% 49,1 56,7
12 ПАТ «Сумиобленерго» 97,8% 20,5
12 ТзОВ « Енергия Новояворівьк» 91,5% 2,0 3,6
13 ТзОВ «Енергія Новий Розділ» 96,6% 0,6 0,9
14 ДПЕМ «Атомсервіс» 96% 0,6 0,3
15 НКТ «ЛЕО» 11,2% 232
16 НКТ «ДТЕК ДОЕ» 26,8% 25,4
Примітка. 1. Синім кольором виділені компанії, які у серпні 2015 року частково, або повністю скоротили поточну заборгованість перед ДП «Енергоринок».

Загальні висновки:

  1. Таким чином, ми оцінюємо, що стан розрахунків за електричну енергію на Оптовому Ринку Електроенергії у серпні 2015 року продовжив погіршуватися та на сьогодні є однією з найбільших загроз енергетичній безпеці України.
  2. Аналіз структури та причин неплатежів дає підставу стверджувати, що прийняття заходів та рішень по усуненню цих загроз вже змістилося на Урядовий рівень, та рівень РНБО.
  3. Наслідки від погіршення платіжної носять поточний характер (неможливість роботи виробників без додаткових зовнішніх залучень), та відкладений храктер (зростання тарифів на електроенергію, загроза банкрутства виробників електроенергії, зростання заборгованості по податкам та заробітній платні)
  4. Перманентне зростання взаємної заборгованості за електроенергію, виникнення суттєвого дисбалансу заборгованості між учасниками ринку електроенергії, надмірне обтяження ДП «Енергоринок» фінансовими зобовязаннями на тепер є додатковими і поки що непереборними бар’єрами для запровадження нового лібералізованого ринку електроенергії.

Єдине, на що ми хочемо ще раз звернути увагу. В країні немає основного інструменту для ефективного державного та регуляторного управління енергетичним сектором України, а саме прогнозного повного енергетичного балансу у фізичному та вартісному виразах. Ні на місяць ні на рік, ні на більш віддалений період.

На наше переконання, вже на тепер, повинен бути готовий енергетичний баланс країни, як мінімум на 2016 рік. Реальний без прикрас.

Без цього, задача по відновленню платіжної дисципліни в енергетичному секторі не буде мати рішення.

І насамкінець. Цінність заходів по відновленню стану розрахунків на ринку електричної енергії не дає підстав думати, що рішення цієї проблеми можна перенести на період після проведення виборів у жовтні 2015. А до цього робити вигляд, що проблеми не існує.