Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики

Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики

Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики

Всеукраїнська Енергетична Асамблея запрошує взяти участь у XХІХ міжнародній конференції «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» в рамках Міжнародного конгресу та Технічної виставки «ЕТЕВК-2019» (Екологія, Теплопостачання, Енергозбереження, Водопостачання, Каналізація).

Захід відбудеться 10 – 14 червня 2019 р. у центрі «Метрополіс» м. Чорноморськ Одеської області.

Головні теми:

  • шляхи скорочення споживання природного газу та заміщення його іншими видами палива в комунальній теплоенергетиці;
  • експлуатація об’єктів промислової та муніципальної енергетики;
  • сучасні екологічно чистіші та енергозберігаючі технології спалювання палив;
  • енергозбереження в комунальній теплоенергетиці;
  • екологічні проблеми енергетики;
  • питання зменшення забруднення навколишнього середовища і зниження викидів парникових газів енергооб’єктами, відповідно до вимог Директив ЄС;
  • формування внутрішнього ринку дозволів на викиди парникових газів в Україні;
  • процеси поводження з твердими побутовими відходами.

Голова Оргкомітету:

Сігал Олександр Ісаакович, директор Інституту промислової екології, віцепрезидент Міжнародної асоціації теплоенергетичних компаній.

Секретар Оргкомітету:
Ніжник Наталія Андріївна

Контактна інформація Оргкомітету:
Україна, 03057, Київ, вул. Желябова, 2а
Тел.: (+38 044) 453 2862
Тел. / Факс: (+38 044) 456 9262
E-mail: office@engecology.com

Про «ЕТЕВК-2019»

Довідково

Правила оформлення матеріалів до збірника праць:

Для включення до збірника праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» необхідно представити в Оргкомітет тексти тез доповідей обсягом до 4 сторінок формату А4, підготовлені з використанням текстового процесора Word, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал 1,5, усі поля по 25 мм.

Назва доповіді друкується великими напівжирними літерами і вирівнюється по центру. Перед назвою доповіді вказати УДК. Через 2 інтервали після назви малими літерами друкуються прізвища та ініціали авторів, потім через 1 інтервал після прізвищ вказується назва організації і місто, через 2 інтервали – коротка анотація (для статей українською та іноземними мовами анотація подається російською мовою), через 2 інтервали – початок тексту.

Графіки, рисунки і таблиці повинні бути розміщені безпосередньо в тексті.

Список літератури повинен бути розміщений в кінці тексту.

Форма подання тез: друковані в 1 екземплярі, та в електронному форматі на носії або електронною поштою.

Форма доповідей – усні повідомлення
Термін подання тез-до 14 червня 2019 р.