Гідроенергетика і довкілля. Підсумки

Гідроенергетика і довкілля. Підсумки

Гідроенергетика і довкілля. Підсумки

Всеукраїнська Енергетична Асамблея спільно з компанією ПрАТ «Укргідроенерго» 19-20 квітня на Дністровській ГАЕС, провели широкий діалог між енергетиками, науковцями, представниками влади та місцевих громад, екологічними та громадськими організаціями, іноземними фахівцями з водних ресурсів та екології Молдови, Швеції, Португалії щодо розбудови гідропотенціалу України з акцентом на екологічну складову.

Високі темпи зростання частки відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні, а також обмеження з 2020 року виробництва електроенергії на ТЕС, які не задовольняють вимогам щодо рівня викидів СO2, пилу у відповідності до Паризької угоди від 2016 року, загострюють потреби збільшення регулюючої спроможності об’єднаної енергосистеми України (ОЕС). З іншого боку, розбудова гідроенергетики потребує професійної оцінки екологічних та соціальних наслідків від результатів діяльності існуючих або перспективних ГЕС та ГАЕС в Україні. Адже розбудова таких масштабних високотехологічних об’єктів як, наприклад, Дністровська ГАЕС, зачіпає не тільки питання екології регіону її розташування, а й інших регіонів України та сусідніх держав.

Форум «Гідроенергетика і довкілля» став одним із публічних заходів з залученням максимально широкого кола зацікавлених сторін та громадськості, для проведення фахового публічного діалогу.

Подробиці