Загальні збори членів Громадської спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» (оновлено)

Загальні збори членів Громадської спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» (оновлено)

Загальні збори членів Громадської спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» (оновлено)

20 березня 2018 року відбудуться Загальні збори членів Громадської спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» та засідання Ради Спілки, з 1500 до 1700 у приміщенні Президент Готелю (м. Київ, вул. Госпітальна, 12).

Порядок денний Загальних зборів членів Спілки:

1. Річний звіт Голови Ради Спілки про діяльність Спілки за 2017 рік (відповідно до п.5.9.11.2. Статуту);

2. Основні напрямки діяльності Спілки на 2018 рік (відповідно до п.5.9.11.1. Статуту).

3. Інше.

Порядок денний засідання Ради Спілки:

1. Затвердження річного звіту Голови Ради Спілки про діяльність Спілки за 2017 рік (відповідно до п.5.3.9.6. Статуту);

2. Затвердження основних напрямків діяльності Спілки на 2018 рік (відповідно до п.5.3.9.2. Статуту);

3. Затвердження річного бюджету Спілки на 2018 рік (відповідно до п.5.3.9.8. Статуту);

4. Визначення розмірів вступних та членських внесків, а також порядок і терміни їх внесення (відповідно до п. 5.3.9.15. Статуту);

5. Внесення змін до Положення про внески Громадської спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» та затвердження Положення у новій редакції (відповідно до п.5.3.9.10.Статуту);

6. Затвердження штатного розпису Спілки на 2018 рік (відповідно до п.5.3.9.11.Статуту);

7. Інше.