План діяльності Громадської спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» на 2017 рік

План діяльності Громадської спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» на 2017 рік

Регулярні заходи

 1. Проведення чергових Загальних зборів членів Спілки з метою:
   a

  • надання пропозицій щодо основних напрямків діяльності Спілки (відповідно до п.5.9.11.1.Статуту)
  • заслуховування і погодження річного звіту Голови Ради Спілки про діяльність Спілки за 2016 рік (відповідно до п.5.9.11.2. Статуту).
  • обговорення проблематики та основних напрямків розвитку української енергетичної галузі. Термін: березень.
 2. Проведення засідання Ради Спілки (в тому числі шляхом опитування) 1 раз в квартал з метою вирішення питань передбачених Статутом у порядку п.5.3.1. Статуту. Термін: січень, квітень, липень, грудень.
 3. Проведення круглих столів з актуальних питань розвитку енергетики в рамках «Енергетичного форуму ВЕА» Термін: за необхідності.
 4. Проведення інформаційних публічних заходів – прес-конференції, інтерв’ю тощо. Термін: за необхідності.
 5. Випуск аналітичних матеріалів щодо поточного стану та перспектив енергетичної галузі. Термін: щоквартально, щомісячно.
 6. Участь у роботі Національного електротехнічного комітету.
 7. Робота в робочих групах Міненерго та НКРЕКП, ДП «Енергоринок», АМКУ з підготовки проектів рішень. Термін: постійно.
 8. Побудова ефективних зв’язків з експертними групами та організаціями. Термін: постійно.
 9. Лобіювання інтересів енергетичної галузі та громадян України – споживачів енергоресурсів, участь у мас-медійній діяльності, інтерв’ю, статті у публічних виданнях, на сайті та сторінці Спілки у фейсбуці. Термін: постійно.
 10. Надання інформаційно-консультативних послуг на договірних умовах підприємствам, та організаціям – не Членам Спілки.
 11. Участь у круглих столах та інших дискусійних площадках, які проводяться організаціями та органами державної влади.

Нерегулярні заходи

 1. Розробка «Прогнозу генеруючої потужності України на період до 2036 року». Термін: січень.
 2. Участь в щорічному Українському Енергетичниому форумі. Термін: 25 лютого-2 березня.
 3. Участь у конференції Інституту Адама Сміта. Термін: 1-3 березня.
 4. Презентація концепції уніфікації нормативно-технічної бази документів енергетичної галузі під егідою ВЕА. Досягнення та плани. Термін: березень.
 5. Конференція з питань роботи основного та допоміжного обладнання дистрибуційних компаній України. Термін: березень.
 6. Форум «Енергетика та машинобудування в Україні. Інжинірінг. Інновації. Інвестиції. Екологія». Термін: квітень.
 7. Конференція з актуальних питань ПЕК (Тема уточнюється додатково). Термін: жовтень-листопад.
 8. Участь заходах під час проведення виставки-форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» Термін: листопад.

Проекти

 1. Підтримка розробки та імплементації
  a. Закону України «Про ринок електричної енергії»;
  b. Енергетичної стратегії України до 2036 року;
  c. Проекту Кодексу електричних мереж.
 2. Моніторинг імплементації Закону України «Про НКРЕКП»
 3. Моніторинг та оновлення бази даних по цінам та тарифам та інвестиційної діяльності учасників на Ринку електричної енергії Термін: щомісячно.
 4. Видання стандартів організацій України:
  А) СОУ ВЕА.600.1 «Відновлювана енергетика. Вітрові електростанції» (спільно з Громадською спілкою «Українська вітроенергетична асоціація»);
  Б) СОУ ВЕА.500.1 «Електричні мережі та системи. Повітряні лінії та Кабельні мережі» Термін: лютий-березень.
 5. Розробка СОУ ВЕА за напрямком:
  Теплова енергетика. ТЕС та ТЕЦ.
 6. Участь у розробці, затвердженні та виданні спільно з Мінпаливенерго, НЕК Укренерго, ДП УкрНДНЦ, Національним електротехнічним комітетом, підприємствами енергетичної галузі:
  a. Національного стандарту по регулюванню частоти і потужності ОЄС України;
  b. Технічного регламенту на проведення випробувань по підтвердженню вимог по первинному, вторинному и третинному регулюванню частоти і потужності.
 7. Формування єдиної бази інноваційних впроваджень в ПЕК України (інформаційні листи, обмін досвідом) (спільно з членами Спілки, НЕК, та зацікавленими підприємствами).