Огляд енергетичної галузі станом на 26.06.2017

Огляд енергетичної галузі станом на 26.06.2017

Огляд енергетичної галузі станом на 26.06.2017

Щомісячний огляд стану енергетичної галузі від Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї