Огляд енергетичної галузі станом на 01.08.2017

Огляд енергетичної галузі станом на 01.08.2017

Огляд енергетичної галузі станом на 01.08.2017

Щомісячний огляд стану енергетичної галузі від Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї