Звернення ВЕА щодо законопроекту 2966 (Про НКРЕКП)

Звернення ВЕА щодо законопроекту 2966 (Про НКРЕКП)

Звернення ВЕА щодо законопроекту 2966 (Про НКРЕКП)

Звернення Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї до народних депутатів Верховної Ради України щодо можливих наслідків прийняття Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (поданий КМУ № 2966)

3 червня 2015 року в Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки розглядалися два проекти Закону «Про Національну комісію з регулювання енергетики і комунальних послуг» (поданий КМУ 2966) та (альтернативний 2966-1). За підсумками розгляду, Комітет рекомендував проект Закону «Про Національну комісію з регулювання енергетики і комунальних послуг» (поданий КМУ 2966) до розгляду на сесію Верховної Ради України.

З огляду на прийняте рішення, «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» висловлює занепокоєння та стурбованість як за подальший розвиток енергетичної галузі в Україні, але насамперед негативними наслідками для українських споживачів.

«Всеукраїнська Енергетична Асамблея» інформує, що Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг» регулює як всю економічну діяльність, так і виконання умов ліцензування підприємств природних монополій електро-, тепло-, водо-, газозабезпечення та водовідведення громадян України та суб’єктів господарської діяльності. Річний обіг фінансових коштів діяльності цих підприємств становить понад 250 млрд гривень. При цьому, що загальний фонд державного бюджету України становить 450 млрд гривень. Таким чином Національна комісія регулює обіг коштів, який становить понад 55% від загального фонду державного бюджету.

Світова практика передбачає наступні основні завдання діяльності регулюючих комісій: захист споживачів від зловживання підприємствами монопольного становища, тобто забезпечення прозорих економічно обґрунтованих тарифів, забезпечення надійними якісними послугами і забезпечення технічного розвитку підприємств. Ці завдання здійсненні тільки при забезпеченні ефективної та максимальної роботи регулюючої комісії, а також при максимальній незалежності комісії від державних органів влади та впливу політичних партій, рухів та фінансово-промислових груп.

Проголосований Комітетом для внесення на розгляд Верховної Ради проект закону, підготовлений Кабінетом Міністрів передбачає формування і призначення членів комісії Президентом України, за поданням конкурсної комісії, яка формується Президентом, Головою ВР, Кабміном і Міністром, відсутність необхідних вимог кваліфікації та роботи осіб, які можуть бути призначені членами регулятора, можливості прийняття рішень регулятором без оприлюднення цих рішень, без публікацій прийнятих нормативно-правових актів, можливість призначення членів Комісії без досвіду роботи в галузі і цілий ряд інших сумнівних положень.

Навіть під час створення Комісії з регулювання в енергетиці в 1994 році керівники молодої незалежної України, колишні партійні діячі, виховані в радянській авторитарній системі, закладали набагато більшу прозорість, незалежність, професіоналізм з метою захисту інтересів насамперед споживачів та забезпечення розвитку галузі.

Усі наступні нормативні документи, які регламентували роботу комісії та які приймалися все більш демократичним керівництвом країни, а саме: Адміністрацією Президента України, Кабінетом міністрів України нівелювали незалежність діяльності комісії. Діяльність комісії орієнтувалася більше на захист інтересів правлячої влади на той момент політичних партій або фінансово-промислових груп.

Рекомендований для Верховної Ради документ – законопроект № 2966 забезпечує абсолютно повне і пряме підпорядкування діяльності комісії вищим органам державної влади, і ні про яку незалежність регулюючої комісії не йде мова. Також викликає явне нерозуміння поспіх народних депутатів з прийняттям зазначеного законопроекту і повне ігнорування зауважень і заперечень членів фракції «Самопоміч».

Шановні народні депутати! Враховуючи те, що діяльність природних монополій стосується життя українців практично кожну секунду, Всеукраїнська Енергетична Асамблея звертається до кожного з Вас перед голосуванням за цей законопроект, уважно вивчіть кожен параграф і пункт цього законопроекту і усвідомлено приймайте рішення підтримувати його чи ні.

Немає сумніву, що виборці будуть багато в чому оцінювати діяльність як кожного депутата, так і політичний фракції ВР 8-го скликання по тому, як вони проголосують за цей законопроект: за чи проти. Хочемо підкреслити: діяльність підприємств, які забезпечують як якість життя громадян України, так і стан економіки, регулюється Національною комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг. Прийміть для себе правильне усвідомлене рішення.

Представляємо короткий юридичний аналіз законопроекту №2966

  1. Встановлення за Президентом України повноважень, які не передбачені Конституцією України. Зокрема законопроект пропонує наділити Президента України повноваженнями призначати на посади та звільняти з посад членів регулятора. 21 лютого 2014 року Верховною Радою був прийнятий Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України», який відновив дію окремих норм Конституції України 2004 року, раніше припинених Януковичем. Зокрема були припинені повноваження Президента щодо утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади, у тому числі національних комісій регулювання природних монополій. Зазначені повноваження Конституцією були прямо передані Кабінету Міністрів України. Крім цього, в 2008 році між Президентом України і КМУ вже була суперечка з приводу зазначених повноважень. Конституційний суд України 8 липня 2018 виніс остаточне рішення у справі №14-рп / 2008, згідно з яким визнав неконституційним положення законів України щодо наділення Президента повноваженнями створення і ліквідації національних комісій регулювання природних монополій, затвердження їх положень, а також призначення і припинення повноважень голів та членів національних комісій регулювання природних монополій. Не зраджуючи норми Конституції України рішення народних депутатів носять явно неконституційних характер і створюють прецедент для повторного звернення до Конституційного суду України, наслідком якого буде визнання окремих норм законопроекту 2966 – неконституційними і як наслідок, припинення нормального функціонування регулятора. Кому це потрібно – тільки ворогам України.
  2. Непрозора процедура створення та функціонування Конкурсної комісії. Конкурсна комісія створюється у складі 5 членів і складається з двох представників, які призначаються Президентом України, з двох представників, які призначаються Верховною Радою за поданням Голови Верховної Ради та Міністра вугільної промисловості та енергетики. Розуміючи сьогоднішню ситуацію з особами, які займають зазначені посади – можна зробити висновок про те, що більшість у зазначеній конкурсної комісії отримає Президент України. Таким чином функціонування конкурсної комісії буде прямо залежати від рішення Президента України. Альтернативний законопроект, який розроблявся групою експертів при КМУ, включав норми про рівне представництво у складі конкурсної комісії експертів від Президента, КМУ та Верховної Ради, а також включав по два експерти від Європейського Енергетичного Співтовариства та Громадської ради при Регуляторі.
  3. Чітко не визначений статус регулятора. Так законопроект пропонує визначити його статус як постійно діючий незалежний державний колегіальний орган. Однак діюча система органів виконавчої влади не передбачає наявність таких державних утворень.
  4. Відсутність необхідних вимог для кваліфікації та досвіду роботи осіб, які можуть бути призначені членами регулятора. Існуючі в проекті норми швидше за все спрямовані на збереження діючими членами НКРЕКП своїх «крісел», а також надасть можливість формувати склад регулятора за принципом кумівства, спорідненості та відданості особам, від яких залежить призначення на посаду. Зокрема про це свідчать норми, про проведення ротації діючих членів Комісії та обрання її голови не раніше 2020 року.
  5. Надання можливості прийняття майбутнім регулятором рішень не тільки без будь-якого оприлюднення проектів таких рішень, але навіть без реєстрації та публікації прийнятих нормативно-правових актів. Це в корені суперечить принципу відкритості та прозорості діяльності органів влади та сприяє прийняттю кулуарних рішень. Так законопроект передбачає можливості проведення відкритих і закритих слухань, при цьому вказується, що відкриті слухання проводяться виключно з питань, що мають важливе суспільне значення. При цьому, жодних пояснень хто встановлює критерій важливого суспільного значення і про яких підстав – законопроект замовчує.
  6. Вводяться обмеження для суб’єктів господарювання можливості оскарження рішень регулятора як підвідомчістю таких справ (законопроект надає можливість оскаржити рішення регулятора виключно до суду, що виключає можливість оскаржити дії і рішення регулятора в Антимонопольний комітет), так і термінами на оскарження (встановлюється місячний строк для оскарження, в той час як зараз застосовується загальна норма – оскарження протягом шести місяців).
  7. Законопроект містить безліч повноважень і прав регулятора, які фактично вже передбачені в діючих спеціальних законах («Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про житлово-комунальні послуги», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію)», «Про ціни і ціноутворення», «Про ліцензування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»). При цьому раніше, за спільним рішенням експертів, зазначені норми не повинні дублюватися в даному законопроекті. Законопроект 2966 містить ряд суттєвих недоліків, які не тільки не сприяють прозорості здійснення майбутнім регулятором своїх повноважень, але й заганяють сферу енергетики і комунальних послуг в «глухий кут», що в загальному суперечить інтересам України в питанні інтеграції до Енергетичного Співтовариства та не сприяє залученню інвестицій в зазначені галузі.

І насамкінець. Ключовий висновок на проект Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»№ 2966.

Комісія не належить до органів, які безпосередньо передбачені Основним Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження Верховної Ради України, а так само Президента України встановлюються виключно Конституцією України (на цю обставину в своїх рішеннях неодноразово звертав увагу Конституційний Суд України, як щодо парламенту, так і щодо Глави держави*). При цьому Конституція України не наділяє Президента України повноваженням призначати на посаду та звільняти з посади членів Комісії (ч. 1 ст. 6 проекту), припиняти повноваження члена Комісії достроково (ч. 6 ст. 6), призначати до складу конкурсної комісії дві особи (ч. ч. 1 та 2, п. 1) ч. 3 ст. 6 проекту), визначати двох осіб до складу бюджетної ради Комісії (ч. 4 ст. 9 проекту). Так само до повноважень Верховної Ради України відповідно до Конституції України не належить повноваження призначати до складу конкурсної комісії двох осіб (п. 2 ч. 3 ст. 6 проекту), визначати двох осіб до складу бюджетної ради комісії (ч. 4 ст. 9 проекту).

Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 94 Регламенту Верховної Ради України невідповідність положень законопроекту Конституції України є підставою для його повернення без включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні.

Голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков