Законодавчі та нормативні документи

 

Закони України

Про ринок електричної енергії
Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії
Щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії
Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Про теплопостачання
Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу
Про енергозбереження
Про Фонд енергоефективності
Про енергетичну ефективність будівель
Про житлово-комунальні послуги
Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання
Про забезпечення комерційного обліку природного газу
Про альтернативні джерела енергії
Про ринок природного газу
Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу
Про забезпечення прозорості у видобувних галузях
Про альтернативні види палива
Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації
Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів
Про акціонерні товариства
Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Про трубопровідний транспорт
Про електроенергетику (втратив чинність)
Про засади функціонування ринку електричної енергії України (втратив чинність)

Міжнародні угоди

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Кабінет Міністрів України

План заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав — членів Європейського Союзу (Розпорядження від 27.12.2018 № 1097)
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки (Постанова від 28.12.2016 № 1056)
Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергіїм (Постанова від 27.12.2019 № 1175)
Про утворення Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Постанова від 09.08.2017 №559)
Статут державного підприємства «Оператор ринку» (Постанова від 22.05.2019 №454)
Статут державного підприємства «Гарантований покупець» (Постанова від 22.05.2019 №455)
Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок (Розпорядження від 08.11.2017 № 796, Зміст Плану)
Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій (Розпорядження від 18.10.2017 № 776)
Порядок надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях (Постанова від 18 квітня 2018 р. № 324)
Порядок примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та його дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії (Постанова від 04.10.2017 № 749)
Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи (Постанова від 18.09.2019 № 840)
Про утворення публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» (Постанова від 09.11.2016 № 801)
Концепція Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року (Постанова від 22.09.2021 № 1024)
Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (Постанова від 05.06.2019 № 483)
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (Постанова від 19.10.2018 № 867 – втратила чинність)
Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” (Розпорядження від 18.08.2017 № 605 – втратило чинність)

НКРЕКП

Кодекс системи передачі (Постанова від 14.03.2018 № 309)
Кодекс систем розподілу (Постанова від 14.03.2018 № 310)
Кодекс комерційного обліку електричної енергії (Постанова від 14.03.2018 № 311)
Правила ринку (Постанова від 14.03.2018 № 307)
Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку (Постанова від 14.03.2018 № 308)
Правила роздрібного ринку електричної енергії (Постанова від 14.03.2018 № 312)
Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (Постанова від 12.06.2018 № 375)
Порядок формування цін на універсальні послуги (Постанова від 05.10.2018 № 1177)
Порядок встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії (Постанова від 22.04.2019 № 585)
Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії» (Постанова від 05.10.2018 № 1179)
Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (Постанова від 05.10.2018 № 1175)
Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України (Постанова від 24.04.2017 № 538)
Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії (Постанова від 27.07.2017 № 981)
Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання (Постанова від 25.06.2019 № 1174)
Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях (Постанова від 01.08.2017 № 990)
Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках (Постанова від 01.08.2017 № 991)
Методика формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях (Постанова від 01.08.2017 № 989)
Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу (Постанова від 18.12.2018 № 1965)
Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання (Постанова від 23.07.2013 № 1009)
Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом (Постанова від 26.04.2019 № 641)
Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії (Постанова від 10.08.2017 № 1016)
Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу (Постанова від 21.09.2017 № 1156)
Кодекс газотранспортної системи (Постанова від 30.09.2015 № 2493)
Кодекс газорозподільних систем (Постанова від 30.09.2015 № 2494)
Правила постачання природного газу (Постанова від 30.09.2015 № 2496)
Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (Постанова від 14.09 2017 № 1132)
Порядок ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам (Постанова від 13.06.2016 № 1129 – втратила чинність)
Порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії (Постанова від 03.03.2016 № 289 – втратила чинність)
Порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання (Постанова від 11.07.2013 № 900 – втратила чинність)
Правила користування електричною енергією (Постанова від 31.07.1996 № 28 – втратила чинність)

Міненерго

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (Наказ від 25.07.2006 № 258)
Порядок формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік (Наказ від 26.10.2018 № 539)
Національний план дій (Наказ від 02.11.2015 № 687)
Правила про безпеку постачання природного газу (Наказ від 02.11.2015 № 686)
Правила взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України (Наказ від 02.06.2008 № 303)
Порядок проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію (Наказ від 03.08.2015 № 493/688 – втратив чинність)

Може зацікавити

Процедура приєднання газотурбінних або газопоршневих установок до ГРМ