Нормативне та технічне забезпечення енергетичної галузі

 

 

Стандарт організацій України “Енергетичні оливи та оливні господарства підприємств енергетичної галузі України та підприємств, де застосовується аналогічне обладнання. Організація експлуатації та технічного обслуговування. Норми та вимоги” (СОУ ВЕА.100.1/01:2015), 216 стр.

СтандартиВ стандарті визначені основні нормативні вимоги щодо процесів закупівлі, оптимальних режимів використання олив при експлуатації енергетичного обладнання, їх зберігання та дотримання екологічних вимог при утилізації енергетичних олив.

 

Стандарт організацій України “Зварювання, термічна обробка та контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі та ремонті енергетичного устаткування. Організація виконання робіт технічного обслуговування” (СОУ ВЕА.200.1.1/01:2016), 287 стр.

СтандартиДокумент створений на основі новітніх розробок і досвіду світового лідера в цій галузі – Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України і є по суті настільною енциклопедією щодо практичних навичок та прогресивних технологій зварювання.

 

Стандарт організацій України “Вітрові електростанції” СОУ ВЕА.600.1.1/01:2017. Відновлювана енергетика. Настанова з розробки та супроводження проектів у сфері вітроенергетики.

СтандартиВ СОУ відображений сучасний стан та тенденції розвитку вітроенергетики і впровадження промислових вітрових турбін великої та малої потужності. Визначена нормативно-правова база з розвитку вітроенергетичного сектору в Україні, ринку електроенергії, особливості продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних і альтернативних джерел, та відповідного “зеленого” тарифу. Надано перелік Законів України, Національних стандартів, ліцензійних умов, галузевих керівних документів, відомчих будівельних норм, що визначають умови будівництва, випробування, прийняття в експлуатацію об’єктів вітроенергетики. Розглянуті питання щодо нормативно- правової бази оподаткування, отримання прав на земельну ділянку, приєднання до електричних мереж та отримання ліцензії, виконання екологічних вимог. Наведена інформація про моделі вітротурбін та вітрові парки України, а також обладнання щодо визначення вітропотенціалу. СОУ призначений для використання у роботі фахівцями, що займаються плануванням, інвестуванням, розробкою, виробництвом вітрових турбін та впровадженням вітроенергетичних проектів в Україні, співробітників електромережевих організацій та органів самоврядування, а також всіх причетних та зацікавлених у розвитку вітроенергетики.

 

Може зацікавити

СОУ ВЕА.100.1/01:2015
Національний електротехнічний комітет